Vorstengrafdonk wil grote stappen zetten op het gebied van duurzame mobiliteitsoplossingen

Een aantal bedrijven op bedrijventerrein Vorstengrafdonk heeft bij de gemeente aan de bel getrokken over de groeiende drukte en de duurzame bereikbaarheid van het terrein. De gemeente Oss gaat nu samen met werkgevers en ondersteund door het Brabants Mobiliteitsnetwerk, onderzoeken wat de behoeften zijn bij werknemers op het bedrijventerrein en welke maatregelen hierbij passen. Bijvoorbeeld minder met de auto en vaker op de fiets, met het ov of met elektrisch vervoer naar het werk.

Een aantal bedrijven kwam vorig jaar met de vraag of de gemeente kansen ziet voor alternatieve vormen van vervoer voor het woon-werkverkeer naar Vorstengrafdonk. Afgesproken is nu om de mogelijkheden te gaan onderzoeken met onder meer het Brabants Mobiliteitsnetwerk en de provincie. De komende tijd wordt bekeken hoeveel animo er is op het bedrijventerrein voor duurzame mobiliteit. Daarna kan worden nagedacht over praktische maatregelen.

Minder auto-kilometers
De gemeente trekt zelf 20.000 euro uit om het project op te starten. Volgens het college van B en W kan het bijdragen aan het terugdringen van het aantal auto-kilometers in het woon-werkverkeer. Daardoor komen er minder files en gaan ook de gezondheid van de werknemers en het milieu er op vooruit, zo is het idee.

Voor de gemeente Oss is de inventarisatie op Vorstengrafdonk de eerste stap in de zogeheten ‘Werkgeversaanpak’. Dat is een plan om via het bedrijfsleven mensen te stimuleren vaker de fiets te nemen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zo hoopt de gemeente met hulp van het BMN bedrijven én hun werknemers te verleiden vaker te kiezen voor een duurzame mobiliteitsoplossing bij het woon-werkverkeer. Bij Vorstengrafdonk zijn bedrijven goed georganiseerd met parkmanagement en liggen concrete verzoeken vanuit bedrijven. De gemeente Oss zet voor de startfase een bedrag van 20.000 euro in vanuit het tweede werkpakket van SmartwayZ.NL, dat voor de regio Noordoost-Brabant in voorbereiding is.

Meer weten? Neem dan contact op met het Brabant Mobiliteitsnetwerk.

Foto: Frank Spijkers Dtv Oss