De Kracht van New Business geeft boost aan duurzame ontwikkeling

Het programma De Kracht van New Business Oss zou bij de start lopen van 2016 tot 2019. Dat het er nog steeds is, zegt wat over het succes. Om werkgelegenheid in Oss een boost te geven ondersteunt dit programma van de Kracht van Oss samenwerkende ondernemers bij het ophalen en uitwerken van nieuwe business cases. Die krijgen daarbij ondersteuning en voor kansrijke cases zijn vouchers beschikbaar.

“Bij de start merkten we al meteen dat vooral de inzet van kennis uit ons netwerk waardevol is voor ondernemers. Voor een brainstorm of onafhankelijk advies van relevante adviseurs”, legt Erik van den Oord uit.  Mede-programmaregisseur Dave van Schaijk vult aan: “we kenden elkaar niet, maar wel voor een deel een gemeenschappelijk netwerk. We maakten kort kennis en zijn van start gegaan! Het was voor het bestuur en voor ons in het begin even zoeken, maar er was snel vertrouwen en enthousiasme doordat we al snel resultaten boekten.”

Duurzame ontwikkeling
Een belangrijke rol binnen het programma speelt duurzame ontwikkeling. De mogelijkheden om te verduurzamen groeien in Nederland: minder regels, meer faciliteiten en subsidies. Toch is het voor veel bedrijven nog niet vanzelfsprekend om ermee bezig te zijn. Dave: “Logisch, je bent vaak bezig met de waan van de dag. Wij willen bedrijven bewust maken van de noodzaak om duurzaam te ontwikkelen en daarbij bieden we hulp zodat ondernemers daar zelf mee aan de slag kunnen.” Erik vult aan: “We merken dat ondernemers dit wel graag willen doen, maar niet weten waar te beginnen. Daar kunnen wij ondersteunen.”

Dat gebeurt onder andere met de Duurzame Innovatie Scan waarbij nieuwe kansen bij ondernemingen naar boven komen. “We komen op een motiverende manier aan tafel en daarbij geven we heel concreet aan wat goed gaat en waar winst te behalen is op gebied van duurzaamheid”, zegt Erik. “Die positieve benadering werkt. Ondernemers doen al veel goed en we vragen ze om een volgende stap in duurzaamheid te zetten, samen met hun medewerkers. Dat helpt ook bij de positionering van hun bedrijf.”

Toekomst
Hoe de toekomst van het programma eruitziet? Er is veel enthousiasme bij bedrijven en bij de programmaregisseurs om verder te gaan. Dave: “We kijken jaarlijks met het bestuur van de Kracht van Oss naar invulling van het vervolg. Daarnaast hebben we nog genoeg om handen als het begeleiden van studenten, SDE+ aanvragen voor Osse bedrijven en een stoel bij de OndernemersLift+ en het uitwerken van een businessmodel template voor bedrijven.” Dat laatste heeft ook een boek opgeleverd. “We hebben meegeschreven aan het boek Duurzaam Organiseren. Ook hebben we over dit onderwerp contact met het ministerie van Economische Zaken. Ook op die manier kunnen we Oss verder op de kaart zetten!”

De Kracht van New Business

  • 116 gesprekken Kracht van New Business
  • 23 vouchers Kracht van New Business
  • 69 bedrijven MVO

In de komende maanden besteden wij aandacht aan het tienjarig jubileum van De Kracht van Oss met artikelen over diverse projecten die in de afgelopen jaren ondersteund zijn als De Kracht van New Business, Droomwinkel en de Talentencampus. Hoe zijn deze ontstaan, wat is de status en wat hebben ze teweeg gebracht.