De Kracht van Oss voor een toekomstbestendige economie

De gemeente Oss, Rabobank Oss en omgeving en het bedrijfsleven sloegen in november 2011 de handen ineen om economische kansen te verzilveren en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Hieruit ontstond het unieke samenwerkingsverband De Kracht van Oss. “In Oss is de wil om elkaar op te zoeken en samen te werken er van nature. Dat is de letterlijke kracht van Oss”, sprak de eerste voorzitter Rob Prins bij de start. Dat geldt na 10 jaar nog steeds. Veel bleef hetzelfde, nog meer veranderde. Een goed moment om terug en vooruit te kijken bij deze mijlpaal.

Directe aanleiding voor de oprichting van De Kracht van Oss was een onderzoek van de Rabobank Oss en omgeving naar de economische kracht van Oss en de urgentie na het wegvallen van duizenden banen bij MSD. Er werd een gezamenlijk manifest opgesteld en een stimuleringsfonds met bijdragen van gemeente, Rabobank, OIK en TIBO. Het stimuleringsfonds ondersteunt initiatieven die nieuwe bedrijvigheid opleveren en die door samenwerking en innovatie bijdragen aan de economische ontwikkeling van Oss.

Tien jaar verder is ook Oss veranderd op economisch gebied, bijvoorbeeld de grote behoefte aan kavels voor bedrijven. Karin Wagemakers is sinds 2016 voorzitter van De Kracht van Oss. “We hebben de afgelopen tien jaar samengewerkt aan een gezonde toekomst voor de Osse economie. Ondernemers hebben we gefaciliteerd met kennis en middelen. Meer dan ooit is verbinden van partijen belangrijk en dat is ook onze kracht. En we gaan na tien jaar met dezelfde urgentie en gedrevenheid verder om het bedrijfsleven te ondersteunen.”

Duurzame groei
De Kracht van Oss is de motor voor uiteenlopende initiatieven. “We willen bijdragen aan de duurzame groei van ondernemers in de regio. Daarvoor hebben we verschillende programma’s. De focus ligt daarbij op het MKB en startups”, aldus Frank den Brok, wethouder en bestuurslid namens de gemeente Oss. “Belangrijke thema’s vormen innovatie, verduurzaming, groei en banen. We werken hierbij graag samen met ondernemers, onderwijs, overheid en inwoners. Natuurlijk staan we ook altijd open voor nieuwe samenwerkingen.”

Starters Succes
Een van de initiatieven die De Kracht van Oss ondersteunt, is Starters Succes. Een initiatief dat startende ondernemers coacht en begeleidt. De behoefte blijkt groot, want gemiddeld worden zo’n 75 ondernemers uit Oss én sinds een paar jaar ook Bernheze, gecoacht. Sinds de start in 2011 zijn dat ruim 700 starters die hulp kregen van de negen coaches van Starters Succes.

Learning Communities
Een ander initiatief dat ondersteuning krijgt van De Kracht van Oss zijn de Learning Communities.  Hier werken het onderwijs en bedrijfsleven samen op verschillende thema’s als digitaliseren of vitaliteit. Een initiatief dat past bij de ambities van De Kracht van Oss. “Wij zijn de intermediairs tussen bedrijfsleven en onderwijs. We zorgen voor een goede samenstelling en onderhouden contacten. Als wij er niet tussen zit is samenwerking kwetsbaar, want contact zijn bijvoorbeeld niet geborgd.” Zo’n 6 jaar geleden startte het project Learning Communities in Oss. Er is een goede wisselwerking ontstaan voor alle partijen met de student als spil daarin. Er zijn inmiddels 6 Learning Communities waaraan in totaal 1000 studenten, zo’n 80 tot 100 bedrijven, 9 hogescholen en 2 universiteiten deelnamen.

Kracht van New Business
De lijst van inspirerende en succesvolle initiatieven die een impuls kregen via De Kracht van Oss is lang. Zoals het programma Kracht van New Business dat sinds de start al ruim 116 gesprekken voerde met ondernemers om een boost te geven aan werkgelegenheid. Er werden 23 vouchers verstrekt aan kansrijke cases en op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen kregen 69 ondernemers coaching.

Mijn Droomwinkel
Het project Mijn Droomwinkel om meer leuke winkels in het centrum te krijgen, sloeg ook de handen ineen met De Kracht van Oss. Initiatiefnemer Jack van Lieshout hierover: “Fijn om te merken dat we elkaar goed weten te vinden in Oss. De lijnen zijn kort om initiatieven op een vlotte manier verder te brengen.”

Andere initiatieven die in 10 jaar De Kracht van Oss ondersteuning kregen waren onder andere de  Masterclasses van ondernemersvereniging TIBO, Events van Logistiek Platform Oss en het EDP Oss: een leiderschap ontwikkelprogramma voor high potentials vanuit onderwijs, overheid en ondernemingen.

Toekomst
Met trots kan teruggekeken worden op de successen van tien jaar De Kracht van Oss. Maar belangrijker is om vooruit te kijken. In de komende jaren wil de Kracht van Oss zich verder inzetten voor bedrijven uit de gemeente Oss en samen met ondernemers verder werken aan een toekomstbestendige economie.

“Meer dan ooit is verbinden van partijen belangrijk. Dat is ook onze kracht! Na tien jaar gaan we met dezelfde urgentie en gedrevenheid verder om het bedrijfsleven te ondersteunen.”
Karin Wagemakers, voorzitter De Kracht van Oss