Mijn Droomwinkel: duw in de rug voor een divers centrum

In de zomer van 2017 gingen zeven nieuwe ondernemers van start met hun winkel in de Osse binnenstad. Dit vormde de start van het project Droomwinkels. Initiatiefnemer en drijvende kracht hierachter was Centrummanager Jack van Lieshout. Er was veel enthousiasme voor het project, ook bij de Kracht van Oss die met een financiële bijdrage ondersteuning gaven aan de Droomwinkels.

“We wilden met de Taskforce Stadshart Oss stimuleren dat er meer leuke winkels in het centrum van Oss zouden komen. Er was met name in kleinere winkelpanden sprake van leegstand”, vat Jack het project Droomwinkels samen. Met het initiatief kregen startende ondernemers een zetje in de rug. Denk aan een gereduceerde huurprijs, advies over bankzaken of hulp bij marketing. “Belangrijk was ook dat het een vernieuwend idee moest zijn, een onderscheidend concept. We wilden enerzijds unieke ideeën een kans geven en anderzijds voorkomen dat er oneerlijke concurrentie zou ontstaan.”

Korte lijnen
Het goede idee moest toen nog voedingsbodem vinden bij betrokkenen. “We gingen praten met verschillende partijen, om financiering rond te krijgen. We moesten bijvoorbeeld ook pandeigenaren vinden die mee wilden doen. Ook het bestuur van de Kracht van Oss was enthousiast en wilden ons ondersteunen om dit op poten te kunnen zetten. Fijn om te merken dat we elkaar goed weten te vinden in Oss. De lijnen zijn kort om initiatieven op een vlotte manier verder te brengen.”

Dat lukte bij dit project ook en Droomwinkels werd gelanceerd. “Nadat we de publiciteit gezocht hadden, kregen we veel reacties. Er waren 32 ondernemers geïnteresseerd. Uiteindelijk kregen we 17 plannen binnen”, weet Jack. Zeven ondernemers gingen daarna van start, waaronder Misceaup, De Bierhoeder en Pavo Styling. Later volgde The Brow Express. “Het project hielp jonge ondernemers, voorkwam tijdelijke leegstand en leverde publiciteit op en centrumbezoek op. Binnen Oss natuurlijk en ook buiten de gemeentegrenzen, kregen we positieve reacties.”

Vervolg
Ook nu zijn er nog steeds beginnende ondernemers die zich bij Jack melden met interesse een ‘droomwinkel’ te starten. “Natuurlijk staat de deur open voor hen. We gaan in gesprek om te kijken waar het voor ons mogelijk is om te ondersteunen.” In het project Volop Oss kreeg het ook een vervolg. “Dat is deels vergelijkbaar, maar gaat meer om een tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden met maatschappelijke of kunstzinnige initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan graffitikunst of mode. Er is ook minder leegstand dan destijds en er zijn veel positieve ontwikkelingen. Het ziet er goed uit voor de toekomst van het Osse centrum!”

Droomwinkel

  • Gestart in 2017
  • Ruim 30 geïnteresseerde startende ondernemers
  • 7 plannen die uitgevoerd werden

In de komende maanden besteden wij aandacht aan het tienjarig jubileum van De Kracht van Oss met artikelen over diverse projecten die in de afgelopen jaren ondersteund zijn als De Kracht van New Business, Droomwinkel en de Talentencampus. Hoe zijn deze ontstaan, wat is de status en wat hebben ze teweeg gebracht.