De Kracht van New Business: een boost voor werkgelegenheid en duurzaam ondernemen in Oss

Erik van den Oord en Dave van Schaijk zijn de business developers van De Kracht van New Business Oss. Vanuit CROSS G in Dome-X ondersteunen ze ondernemers bij het ophalen en uitwerken van nieuwe business cases en het verduurzamen van hun organisatie. Het resultaat: een boost voor werkgelegenheid en duurzaam ondernemen in Oss.

De Kracht van New Business Oss is een uitvoeringsprogramma van de Kracht van Oss. Met behulp van de MSD-middelen die in het verleden zijn verkregen, geeft de Kracht van New Business Oss de ‘New Business voucher’ uit en maakt met ‘De Kracht van Duurzame Ontwikkeling’ bedrijven bewust van het nut en noodzaak van duurzaam ontwikkelen.

New Business Voucher en subsidie-spreekuur
De Kracht van New Business Oss ondersteunt samenwerkende ondernemers bij het ophalen en uitwerken van nieuwe business cases. Erik van den Oord, business developer van De Kracht van New Business Oss: ‘Voor kansrijke cases verstrekken we vrij inwisselbare vouchers tot een bedrag van 20.000 euro. Voorwaarde is dat minimaal twee bedrijven uit Oss samenwerken. De vouchers zijn revolverend: het initiatief betaalt het bedrag terug, meestal binnen 3 jaar. We zetten daarbij onze kennis en ons brede netwerk in. Daarmee zijn inmiddels vele Osse bedrijven een stap op weg geholpen. En zo geven we de werkgelegenheid in Oss een boost.’ Dave van Schaijk, eveneens business developer van De Kracht van New Business Oss, vult aan: ‘Daarnaast organiseren we met een subsidiedeskundige een spreekuur om ondernemers op weg te helpen met kansrijke regelingen voor hun initiatief.’

De Kracht van Duurzame Ontwikkeling
‘De Kracht van Duurzame Ontwikkeling’ is bedoeld om bedrijven bewust te maken van het nut en noodzaak van duurzaam ontwikkelen. Erik van den Oord: ‘Duurzaam ondernemen is meer dan zonnepanelen plaatsen of biologische koffie schenken. Het komt terug in bijna elke handeling binnen de organisatie. Maar je moet een bedrijf niet meteen in het diepe gooien, maar stap voor stap begeleiden bij het verduurzamen van de organisatie. Dat doen we in de vorm van een klantreis; we vertrekken bij het begin om vervolgens zeven haltes later samen op de top van de berg te staan.’

Klantreis
Dave van Schaijk licht toe: ‘We nemen bedrijven mee op reis en delen onze kennis, ervaringen en netwerk aan de hand van de 4 B’s: bewustwording, betrokkenheid, businessmodel en beleid. Door iedereen binnen het bedrijf  bewust te maken van de mogelijkheden maken we maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet. De eerste stap van deze route is de duurzame innovatiescan van Power-ED. daarmee gaan we aan de slag met drie onderwerpen; MVO, CO2 en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Onderweg betrekken we alle medewerkers uit de organisatie. Zo creëren we commitment en motivatie in élke laag. Samen gaan we de (bedrijfseconomische) kansen verzilveren, met als resultaat een nieuw (circulair) businessmodel dat zichzelf bedruipt én maatschappelijke waarde realiseert. En dat, door een slimme koppeling aan beleid, de verbinding maakt tussen het bedrijf en de overheid. Met (subsidie)regelingen versnellen we de uitvoering.’

Meer weten? Kijk op www.newbusinessoss.nl