Dome-X en Talentencampus werken samen aan een leven lang ontwikkelen

Onlangs lanceerde de Talentencampus, in samenwerking met de gemeente Oss, het project De Lerende Stad Oss. Een belangrijk element daarin is de toepassing van Open Badges: digitale certificaten voor talenten, skills en competenties die in én buiten het onderwijs om zijn verworven. Ook Dome-X gaat Open Badges uitgeven, bijvoorbeeld aan deelnemers van events.

De snel veranderende wereld waarin we leven vraagt om up-to-date kennis en vaardigheden. Daarom is het van belang om voortdurend te blijven leren en je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door middel van onderwijs, opleidingen, trainingen en cursussen. Rond je die met goed gevolg af, dan krijg je een diploma of een certificaat als bewijs van je verworven kennis en vaardigheden. Maar vaak leren mensen ook veel buiten het onderwijs om. Bijvoorbeeld van een collega die uitlegt hoe een machine werkt. Deze leervorm levert ook veel kennis en vaardigheden op, maar geen keihard bewijs in de vorm van een diploma dat laat zien wat je precies geleerd hebt. Het instrument van de Open Badge brengt daar verandering in.

Interessant voor werknemers…
Een Open Badge is een digitaal certificaat; een betrouwbaar bewijs van een vaardigheid of competentie die je in of buiten het onderwijs om hebt verworven. Open Badges zijn een verrijking van ieders cv en verbeteren de kansen op de arbeidsmarkt. Open badges zijn modulair en stapelbaar. Voor verschillende onderdelen en niveaus in een leerroute kunnen badges ‘verdiend’ worden. Werknemers krijgen daardoor relevante opleidingsmogelijkheden aangeboden, passend bij de uitdagingen van de organisatie én het persoonlijk profiel. Ook voor zij-instromers is deze nieuwe manier van leren en erkend worden interessant. Open badges zijn laagdrempelig, motiverend en veel fijnmaziger dan het reguliere aanbod.

…én voor werkgevers
Werkgevers kunnen met Open Badges ook ‘gaandeweg’ opgedane kennis en ervaring officieel erkennen. Zo ontstaat binnen het bedrijf een leercultuur van ‘een leven lang ontwikkelen’. Ook kunnen werkgevers de ontwikkeling van hun medewerkers dankzij Open Badges beter afstemmen op de bedrijfsdoelen. Werknemers die badges behalen en dit uitdragen (bijvoorbeeld op social media) worden automatisch ambassadeur van het bedrijf. De digitale zichtbaarheid en het ‘dragen’ van badges door werknemers zorgen ervoor dat bedrijven en organisaties zich als uitgever van Open Badges meer en beter kunnen profileren als aantrekkelijke werkgever die zich inzet voor de ontwikkeling van hun medewerkers.

De Lerende Stad Oss zet Open badges in
Ook in Oss zijn al Open Badges te ‘verdienen’. Op initiatief van de Osse Talentencampus is onlangs in samenwerking met de gemeente Oss het project De Lerende Stad Oss van start gegaan. De initiatiefnemers willen daarmee, samen met het mkb, het onderwijs, en maatschappelijke en culturele organisaties in Oss, een rijke leeromgeving creëren; een open leergemeenschap waarin alle Ossenaren met en van elkaar leren en ontwikkelen. Een belangrijk element in de Lerende Stad is de toepassing van Open Badges die talent, skills en competenties zichtbaar en aantoonbaar maken via een internationale gemeenschappelijke taal. Werkgevers én werknemers moeten hiervan gaan profiteren. En ook werkzoekenden, zij-instromers en stagiaires. Want Open Badges zijn steeds vaker van belang om ergens aan de slag te kunnen.

Samen werken aan ontwikkeling
Ook Dome-X gaat Open Badges uitgeven. Wilma van Dijk, programmamanager van Dome-X: ‘Bij alle komende evenementen gaan we deelnemers voorzien van Open Badges. Zo dragen we bij aan de visie dat een Leven Lang Ontwikkelen van belang is voor iedereen die toekomstbestendig wil blijven in deze snel veranderende samenleving.’ Directeur Richard van Ommen van de Talentencampus vult aan: ‘Dome-X en de Talentencampus werken al jarenlang samen aan het ontwikkelen van talent. Het verstrekken van Open Badges door Dome-X aan haar deelnemers onderstreept deze samenwerking. De Talentencampus ondersteunt Dome-X bij het opzetten van een stelsel van Open Badges, zoals we dat momenteel ook bij vele andere organisaties doen.’