Learning Communities vol talent

In de Learning Communities van de Talentencampus Oss bundelen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen de krachten rondom interessante thema’s. Door de inzet van talentvolle studenten wordt op basis daarvan gezamenlijk gezocht naar antwoorden. Directeur Talentencampus Oss, Richard van Ommen: “Zo’n anderhalf jaar geleden zijn we gestart met de eerste community met als onderwerp Vitaal Oss. ‘BIZON’,  is een community met als doel het behouden van talent voor Oss en ‘Toekomst voor Kerken’ maakt plannen voor de toekomstige toepassing van kerkgebouwen. De thema’s kunnen dus heel divers zijn. De gemene deler is dat studenten in the lead zijn en we vanuit de Talentencampus zorgen voor een fysieke werkplek en coördineren tussen het onderwijs en bedrijfsleven.”

Gezond werken
Vitaal Oss was de eerste Learning Community. Studenten van de Leijgraaf, HAN, Fontys en Avans brengen bij Osse bedrijven duurzame inzetbaarheid onder de aandacht. “Bedrijven vinden het vaak een lastig thema omdat ze denken dat het teveel tijd kost. Studenten kunnen op een laagdrempelige manier laten zien hoe het ook kan. Op uiteenlopende manieren, van onderzoek naar een gezonde manier van werken tot het introduceren van een lunchwandeling of cursus mindfulness”, legt Van Ommen uit. “De studenten hebben zo al bij een kleine tiental bedrijven het belang van een vitale werknemer op de agenda weten te krijgen. Een mooi resultaat!”

Bijzonder netwerk
De Learning Community BIZON richt zich op een netwerk tussen Osse leerlingen van de laatste en voorlaatste klassen van mbo, havo en vwo en het lokale bedrijfsleven. Zodat al vroeg in hun carrière kennismaken met de vele loopbaanmogelijkheden hier in de omgeving en hier een stevig netwerk opbouwen. “De groep heeft inmiddels al tien leden en een eigen bestuur, maar er is nog ruimte voor groei. Wie meer wil weten of zich aan wil sluiten, kan zich bij mij melden”, roept Van Ommen op.

Generaties samenbrengen
De jongste community is Toekomst voor Kerken. Hierin nemen studenten de sociale functie van kerken onder de loep. Ze onderzoeken de historische functie, hoe de gebouwen nu gebruikt worden en wat mogelijk toekomstige toepassingen kunnen zijn. Van Ommen: “Prachtig om te zien hoe twintigers en zestig plussers met respect voor elkaars ideeën hier samen aan werken. Tijdens een symposium in de Jozefkerk, waarbij ook de bisschop aanwezig zal zijn, presenteert de groep de plannen voor vijf Osse kerken. Heel inspirerend.”

 

De Talentencampus Oss krijgt financiële steun van de kracht van Oss zodat zij de belangrijke spilfunctie tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen zijn. De Learning Communities (LC) zijn daar een praktijkvoorbeeld van. Een vierde LC met als thema Data Informatie start begin 2020. Daarnaast wordt er vanuit de Talentencampus op de site en tijdens events zoals de Jongeren Bedrijvendag en de Talentenbeurs op uiteenlopende manieren de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven gelegd. Meer informatie op www.talentencampusoss.nl of mail Richard van Ommen op r.vanommen@talentencampusoss.nl