De Kracht van Duurzame Ontwikkeling

Nut en noodzaak van duurzaam ondernemen staat bij vrijwel geen enkele ondernemer nog ter discussie. Maar Joep Kemkens, voorzitter OIK en bestuurslid van de Kracht van Oss, merkte bij zijn collega-ondernemers dat ze vaak niet weten waar te beginnen. En dat termen zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Circulaire Economie, containerbegrippen zijn die door iedereen anders uitgelegd worden. Samen met De Kracht van New Business werd gezocht naar een instrument dat houvast kon bieden. Dat werd de MVO-wijzer. Een veertigtal bedrijven en zo’n vijfhonderd medewerkers deden al mee. Dave van Schaijk, business developer bij de Kracht van New Business: “Bij de meeste bedrijven was de kennis al wel aanwezig, wij hebben het alleen aangewakkerd.”

Concreet traject
Onder de noemer ‘De Kracht van Duurzame Ontwikkeling’ gaan bedrijven onder begeleiding een concreet traject in. Van Schaijk: “We beginnen met een quick scan waarmee we meten hoe het gesteld is met MVO, een soort nulmeting. Dat gebeurt aan de hand van de negen thema’s uit de MVO-wijzer: gedragscode, wet- en regelgeving, goed bestuur, personeelsbeleid, klantenbeleid, omgevingsbeleid, ketenbeleid, milieubeleid en communicatie. Vaak zijn er wel regels, maar liggen die niet goed vast. Aan medewerkers wordt gevraagd om mee te denken en met ideeën te komen. Dat kan heel klein, denk aan een aparte bak waarin lege batterijen worden verzameld. Maar het kunnen ook grotere plannen zijn, zoals het aanschaffen van elektrische heftrucks. Het gaat er om dat je samen stappen zet die leiden tot duurzamer en professioneler werken.”

Ook een MVO-scan?
Wil jij ook aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? De Kracht van New Business kan helpen! Concreet leidt het traject tot een verklaring op basis van ISO 26.000 die je kunt gebruiken bij bijvoorbeeld aanbestedingen of rentekorting bij een financiering. In totaal richt het project zich op het bouwen van een netwerk van 100 Osse bedrijven die deze kans pakken om de impact van hun bedrijf te verbeteren. Met als uiteindelijk doel van Oss een duurzame, verantwoorde en toekomstbestendige gemeente maken.


De Kracht van New Business Oss is een aparte ondernemende stichting die onderdeel is van de Kracht van Oss. Met behulp van de MSD-middelen die in het verleden zijn verkregen, geeft de stichting de Osse werkgelegenheid een boost door het verstrekken van ‘New Business Vouchers’ en met ‘De Kracht van Duurzame Ontwikkeling’ maakt het bedrijven bewust van duurzaam ondernemen. Stel je vragen aan één van de business developers Erik  van den Oord of Dave van Schaijk via
www.newbusinessoss.nl/contact