Learning Communities als verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs

Bij Learning Communities werken het onderwijs en bedrijfsleven samen op verschillende thema’s als digitaliseren of vitaliteit. Een initiatief dat past bij de ambities van De Kracht van Oss. Met directeur Richard van Ommen van de Talentencampus kijken we naar het succes en de kansen van Learning Communicaties in Oss.

Studenten en docenten werken vanuit verschillende opleidingen samen aan concrete opdrachten en worden uitgedaagd hun kennis en kunde te delen. “De onderzoeksthema’s lopen meerdere jaren door, dus studenten gaan verder met het werk van hun voorganger”, legt Richard uit. Voor de Kracht van Oss en de Talentencampus ziet hij een duidelijke rol. “Wij zijn de intermediairs tussen bedrijfsleven en onderwijs. We zorgen voor een goede samenstelling en onderhouden contacten. Als wij er niet tussen zit is samenwerking kwetsbaar, want contacten zijn bijvoorbeeld niet geborgd.”

Ervaring in de praktijk
Zo’n 3 jaar geleden startte het project Learning Communities in Oss. Voor studenten een waardevolle mogelijkheid om ervaring op te doen in de praktijk. Maar de effecten bleken groter dan vooraf verwacht. “We dachten dat het voor bedrijven vooral halen en voor scholen vooral brengen zou zijn, maar niets blijkt minder waar. Er is een hele mooie wisselwerking ontstaan voor alle partijen met de student als spil daarin.” De ondersteuning vanuit de Kracht van Oss is daarbij zeer waardevol. “We krijgen veel input, ideeën en kunnen gebruik maken van het uitgebreide netwerk. Regelmatig heb ik overleg met bestuurslid Liz Chermin over de invulling van de Learning Communities. Als Talentencampus voegen we daar executiekracht aan toe.”

Op de kaart
In een paar jaar zijn er 6 Learning Communities gestart in Oss. Richard verwacht dat dit in de komende jaren verder zal groeien. “Als ik inhoudelijk kijk dan zijn er nog meer dan genoeg relevante thema’s die we kunnen oppakken, van goed werkgeverschap tot energietransitie. Daarnaast merk ik dat hogescholen ons steeds beter weten te vinden”, weet Richard. “Er is een goede vibe in Oss. Dat mogen we nog meer uitstralen en samen Oss nog meer op de kaart zetten. Er is veel potentie om mooie dingen te doen.” Uitdaging daarbij is om het bedrijfsleven te verleiden om deel te blijven nemen. “Iedereen voelt de behoefte, maar het heeft niet altijd prioriteit. De urgentie wordt door drukte niet altijd gezien.”

Crossovers
Een uitbouw van het aantal Learning Communities ligt in de lijn van verwachtingen. Daarin zijn ook ontwikkelingen. “Je zult steeds meer crossovers tussen thema’s zien. Duurzame inzetbaarheid én digitalisering bijvoorbeeld. Die onderwerpen en ook oplossingen grijpen in elkaar. Opleidingsmodellen zullen veranderen.” Ook zal in de komende jaren meer worden samengewerkt met hogeschool HAN “We hebben afspraken gemaakt voor 3 jaar waarin we gaan samenwerking in een digitale werkplaats.”

 

Learning Communities

3 jaar geleden gestart
6 Learning Communities
nieuwste community BIM 5
1000 studenten deelgenomen
80-100 bedrijven betrokken
9 hogescholen en 2 universiteiten


In de komende maanden besteden wij aandacht aan het tienjarig jubileum van De Kracht van Oss met artikelen over diverse projecten die in de afgelopen jaren ondersteund zijn als De Kracht van New Business, Droomwinkel en de Talentencampus. Hoe zijn deze ontstaan, wat is de status en wat hebben ze teweeg gebracht.