Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-4) – vanaf 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-4) van kracht. Deze regeling loopt tot 1 juli 2021. Tozo-4 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen en bevat net als Tozo-2 en Tozo-3 een partnerinkomenstoets. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is gemaakt voor dié ondernemers die financieel geraakt zijn door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op de zelfstandigen die financiële ondersteuning nodig hebben.

Tozo 4 aanvragen?
Op de website van de gemeente Oss kun je naar het aanvraagformulier.