Minder ondernemers bezorgd over gevolgen coronacrisis

Van 24 juni t/m 5 juli 2020 is de tweede peiling over de gevolgen van de coronacrisis gehouden onder Osse ondernemers. Deze online vragenlijst is door 200 ondernemers ingevuld. Dat zijn er minder dan bij de eerste peiling in mei 2020. Toen vulden 363 ondernemers de vragenlijst in. Toch geeft de tweede peiling een goed beeld van wat er leeft bij Osse ondernemers. Het rapport met alle resultaten van de tweede Ondernemersenquête Bedrijven staat op www.oss.nl/bedrijvignieuws.

Welke ondernemers maken zich zorgen?
In mei maakte 68% van de Osse ondernemers zich zorgen over de gevolgen van de crisis. Dat is bij de tweede peiling nog 52%. Net als bij de eerste peiling zijn er de meeste zorgen bij horeca, cultuur, sport en evenementen. Ook in de landbouwsector lijken de zorgen toe te nemen. Ongeveer de helft van de ondernemers geeft aan dat door de versoepelingen van de coronamaatregelen hun bedrijf weer open kon of de werkzaamheden weer kon uitbreiden.

Welke problemen ervaren ondernemers?
Nog steeds verwachten ondernemers financiële problemen, met name in de cultuur, horeca en landbouw. Bijna 40% van de ondernemers maakt gebruik van de landelijke steunmaatregelen NOW Tozo en de TOGS-regeling. Acht op de tien ondernemers leent geengeld vanwege de coronacrisis.

Andere problemen die ondernemers benoemen zijn de negatieve invloed van de coronacrisis op de werkgelegenheid(87%), uitstellen of bijstellen van investeringsplannen (59%), minder mogelijkheden voor investeringen (30%) en gedwongen investeringen om te voldoen aan de coronamaatregelen (8%).

Om de invloed van de coronacrisis voor Osse ondernemers te blijven volgen, is in september 2020 de derde ondernemerspeiling.