16 juni: webinar Global Goals met Wobine Buijs

Op dinsdagavond 16 juni organiseert Global Goals Oss het webinar Oss, Corona & Global Goals met burgemeester Wobine Buijs en directeur van de Talentencampus Oss Richard van Ommen De bijeenkomst start om 20.15 uur en eindigt rond 21.30 uur.

Meld je nu meteen aan

In navolging op 4 mooie webinars in april en mei, organiseren wij in 2020 maandelijks een webinar. Het webinar op 16 juni belooft inspirerend en prikkelend te worden. Beide sprekers delen hun kijk op de impact van corona op de Global Goals in Oss.  Ze delen hun dilemma’s en zorgen tijdens dit webinar. Ze laten zien wat in deze crisistijd de kracht is van Oss en welke kansen er juist ontstaan.

De sprekers

Wobine Buijs is burgemeester van de gemeente Oss en is de eerste spreker tijdens het webinar. In haar presentatie “Global Goals al richtsnoer in crisistijd” vertelt ze over de impact van het coronavirus op de gemeente Oss. Zowel op de samenleving als op de gemeentelijke organisatie. Ze geeft een inkijkje in hoe in crisistijd besluiten worden genomen waarin verschillende belangen worden afgewogen en hoe daarin de Global Goals richtinggevend zijn.

Richard van Ommen neemt vervolgens het stokje over. Richard is directeur van de Talentencampus in Oss. Zijn presentatie gaat over talent. Om de aansluiting van talent en arbeidsmarkt nu en in de toekomst beter te laten verlopen, vraagt dat op een andere manier te kijken naar de talenten van jong en oud, kansrijk of misschien kansarm. Telt dan alleen een ooit eerder afgeronde opleiding, of zijn juist later opgedane ervaringen en vaardigheden van groter belang op succes op de arbeidsmarkt? Zo ja? Wat kun jij als talent daar dan aan doen en hoe wil de Talentencampus daarin ondersteunen.

Wil je deze bijeenkomst online bijwonen? Hier kan je jezelf aanmelden
We maken voor deze bijeenkomst gebruik van Webinargeek. Als je jezelf hebt aangemeld ontvang je direct een bevestiging in jouw mailbox met de link naar de bijeenkomst.