Nieuw online kennisportaal voor zzp’ers gelanceerd

De gevolgen van de coronacrisis zijn verstrekkend voor zzp’ers, ook in Noordoost-Brabant. Ze zien hun inkomsten opdrogen door het verlies van opdrachten en het niet meer kunnen aanbieden van producten of diensten. Zelfstandigen hebben zeker in deze tijd dan ook behoefte aan goede kennis en informatie. Om daarin te voorzien is er vanaf nu één centrale online plek in deze regio waar ze terechtkunnen: hét kennis- en informatieportaal voor zzp’ers.

Dit is opgestart vanuit het zzp NOB BOOST project. Zzp’ers krijgen via dit overzichtelijke platform antwoorden op vragen over uiteenlopende thema’s. Het kennisportaal maakt deel uit van een groter plan van aanpak dat gemaakt is voor de totale arbeidsmarktregio. Hierin werken veel partners in Noordoost-Brabant samen, waaronder het Werkgevers Servicepunt (WSP). “We bieden aanvullende maatregelen bovenop de kabinetsmaatregelen met onder andere als insteek economische stabiliteit, leefbaarheid en werkgelegenheid”, aldus Inge Willems, manager bij het WSP. “We willen een sterke economische regio blijven en de negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk beperken. Dit doen we door bijvoorbeeld alle ondernemers – inclusief zzp’ers – in de volle breedte actief te informeren.”

BOOST vóór en dóór zzp’ers
Marieke Tetteroo, projectleider bij zzp NOB Boost: “We zijn blij met dit portaal. Het informeren en ondersteunen van onze doelgroep is belangrijk. Dat doen we niet alleen via het platform, maar langs allerlei kanalen. We brengen onze diensten en producten digitaal onder de aandacht via het platform. Onder meer door informatieve blogs van deskundige zzp’ers en het promoten van een digitale community waar zzp’ers zich bij kunnen aansluiten. Ook via social media wordt onze doelgroep snel en doeltreffend geïnformeerd.”

Informatie en ondersteuning
De zzp’er wordt via het portaal geïnformeerd over actuele thema’s door zogenoemde BOOST TALKS waar bestuurders, adviseurs en specialisten aan het woord komen en prangende vragen beantwoorden. Zzp’ers kunnen zich via de site inschrijven voor nieuwsbrieven die met regelmaat verspreid worden. Zzp’ers voor wie het mogelijk is om werkzaamheden online of anderszins door te zetten worden ondersteund en op weg geholpen. De zzp’er kan online werken aan het versterken van zijn onderneming om zo later beter beslagen ten ijs komen met een aanbod dat goed aansluit op de marktvraag. Ook worden zzp’ers ondersteund om manieren te vinden om opdrachten (gedeeltelijk) door te laten lopen.