HAS Hogeschool start minor in Oss: circulaire economie

Vanaf maandag 9 september werken 45 studenten van de HAS Hogeschool tien weken aan de minor-opdracht over circulaire economie. Acht bedrijven nemen elk een groep studenten onder hun hoede om hen te inspireren met hun visie over circulaire economie:

– Albert Heijn Berghem
– BouwOort Betonmortel Centrale Oss
– Fransen Oss
– Office Centre
– Spectro
– Suez Rycycling & Recovery Netherlands
– ZLTO Oss Den Bosch
– Zusters Clarissen Megen

Een andere kijk op circulaire economie
De HAS-studenten schetsen de uitdagingen rondom circulaire economie in Oss. De gemeente wil haar bedrijven ondersteunen bij de uitdaging hoe zij kunnen produceren met minder en hernieuwbare energie en grondstoffen. Daarbij hoort ook de uitdaging hoe innovaties in energie- en grondstoffenverbruik kunnen leiden tot nieuwe werkgelegenheid.

Samenwerking ondernemers en hoger onderwijs
Oss heeft geen hbo of universiteit. Ondernemers in Oss willen meer samenwerken met kennisinstellingen. HAS Hogeschool biedt Oss daarvoor een mooie kans met deze minor. Samen met Talentencampus Oss zet de gemeente zich in om hoogopgeleid talent met onze mkb-bedrijven te verbinden en Oss als werk- en woonstad te promoten.

Wij zijn trots op de bedrijven die tijd te investeren in deze minor en hun visie met studenten delen. Zonder deze bedrijven is er geen minor! Extra bijzonder is de deelname van de Zusters Clarissen uit Megen, belangrijk ‘levend’ erfgoed van onze gemeente. De Clarissen leven al eeuwen volgens de basisprincipes van circulariteit en duurzaamheid. Om hun klooster St. Josephberg te onderhouden en hun voortbestaan te waarborgen, ontwikkelen zij nieuwe verdienmodellen, onder andere met voedsel (hosties, vegaspreads, soepen en thee).

Op woensdag 6 november 2019 om 15.30 uur presenteren de studenten het resultaat van de minor Circulaire Economie Oss in de raadzaal van het Osse gemeentehuis.