Initiatiefnemers

Behouden en creëren van werkgelegenheid door nieuwe economische activiteiten toe te voegen aan de bedrijvigheid

Het bestuur

Gemeente Oss

Bedrijvigheid als motor van de Osse samenleving koesteren

Wereldwijd is de economie in transitie. De ’traditionele’ economische gang van zaken lijkt onvoldoende toekomstvast. Alleen door gezamenlijke inspanningen is dit om te zetten naar een nieuw lonkend economisch perspectief voor Oss en regio. Dat betekent een extra intensivering van waar we al samenwerken, maar ook het blijven zoeken naar nieuwe combinaties en verbindingen van bedrijvigheid, arbeidsmarkt en onderwijs.

Rabobank Oss Bernheze

Perspectief bieden door goede keuzes en krachtige samenwerking

Als coöperatieve Rabobank zijn wij diep geworteld in de samenleving waarin en waarvoor wij dagelijks opereren. Het is onze ambitie om ondernemende mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Voor ons was het dan ook vanzelfsprekend dat wij in tijden van economische onrust en lokale onzekerheid een impuls willen geven aan de economische kracht van Oss.