Kracht van Oss

Ondernemend Oss pakt de koe bij de horens. Vanuit de gedachte dat je met stilzitten en afwachten geen problemen oplost, kwamen begin 2010 Rabobank Oss Bernheze., gemeente Oss, Kamer van Koophandel Brabant en lokale ondernemersverenigingen (3O, OIK, TIBO) bij elkaar rond de centrale vraag ‘Wat kunnen we doen om de Osse economie te helpen?’ Onder aanvoering van Rob Prins als eerste voorzitter van De Kracht van Oss zag een gezamenlijk manifest het daglicht, net als een stimuleringsfonds met bijdragen van gemeente, Rabobank, OIK en TIBO.

Wat wil de Kracht van Oss?
‘Behouden en creëren van werkgelegenheid door nieuwe economische activiteiten toe te voegen aan de bedrijvigheid’ is de kern waar het om draait. En dat kan op verschillende manieren, maar wel met een centraal uitgangspunt: samenwerken en verbinden. Vrij vertaald: ondernemers en bedrijven blijf niet op je eiland zitten; zoek elkaar op en bekijk of je samen ideeën kunt uitwerken tot weloverwogen plannen die iets toevoegen aan de bedrijvigheid in Oss én kans van slagen hebben. Dan vind je de Kracht van Oss aan je zijde! Met zogenaamde ‘zaaigelden’ is het bereid geld te investeren in een innoverend projectplan dat potentieel heeft om op termijn werkgelegenheid te genereren.

Impuls
De zinsnede uit een bekend gedicht – Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren – is er een die past bij de vele ideeën van ondernemers om een initiatief om te zetten tot werkelijkheid. Het gaat dan vaak om zaken als markt- en patentonderzoek, business- en financieringsplan, communicatie en PR. Juist omdat het moeilijk is om dit gat te overbruggen, kan (financiële) hulp van derden dan het verschil maken. Ook deze startups, zeker als het gaat om nieuwe bedrijven of combinaties van bedrijven, gaat de Kracht van Oss met raad en daad bijstaan.