Fonds


Het stimuleringsfonds van de Kracht van Oss is er om vernieuwende initiatieven uit Oss te ondersteunen.

Let op: in 2018 is geen budget meer beschikbaar, nieuwe aanvragen kunnen dan ook pas in 2019 weer worden beoordeeld. 

Daarbij is het van belang dat het om nieuwe bedrijvigheid in Oss gaat, die:

  1. Past binnen visie, ambities en krachtwaarden van de Kracht van Oss, namelijk:
    “Het gezamenlijk creëren van een veerkrachtige, toekomstbestendige Osse economie, waarbij dynamiek, samenwerking en verbinding de ‘Kracht van Oss’ vormen. Krachtwaarden, Kracht van Oss waarden: Daadkracht, veerkracht, durfkracht, innovatiekracht, duurzaamheidskracht, verbindingskracht.”
  2. Commercieel attractief, technisch haalbaar en praktisch uitvoerbaar is;
  3. Spin off / indirecte economische potentie heeft;
  4. Arbeidsmarkt perspectief / werkgelegenheid in Oss e.o. oplevert;
  5. Bijdraagt aan een duurzame basis;
  6. Vernieuwende samenwerking oplevert.

Hoe komt u in aanmerking?
Bekijk de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor het stimuleringsfonds. Heeft u een dergelijk initiatief dat hierbij past? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we al uw vragen beantwoorden en met u door het aanvraagformulier lopen. Zo krijgt u een goed beeld van de voorwaarden en mogelijkheden.

Maak een afspraak via het secretariaat op telefoonnummer 14 0412 of mail info@dekrachtvanoss.nl

Daarna kunt u het aanvraagformulier invullen.