Week van de Techniek

Editie 2018 
De techniekweek en bedrijfsbezoeken zijn goed bezocht. Er waren ook meer bedrijven die zich aangemeld hadden waardoor er soms geen match gemaakt kon worden met de scholen. Veel kinderen uit de bovenbouw van het Primaire Onderwijs hebben een bezoek gebracht aan diverse technische bedrijven in Oss. De afsluitende Techniekdag werd door ruim 2500 bezoekers bezocht.

Editie 2016 
Ruim 500 kinderen uit de bovenbouw van het Primaire Onderwijs hebben een bezoek gebracht aan diverse technische bedrijven in Oss. De afsluitende Techniekdag werd in 2016 door ruim 1600 bezoekers bezocht.