Webshop Centrum Ondernemers Oss

Oss heeft een digitaal warenhuis centrum Oss waar centrumondernemers collectief hun producten aanbieden. De webshop wil gezamenlijk de kansen benutten die het internet biedt als snelgroeiend verkoopkanaal in combinatie met de kracht van de fysieke winkels in het Osse centrum. Op 22 oktober 2012 is de webshop met de eerste 22 deelnemende ondernemers online gegaan. Beoogde resultaten zijn toename van omzetten van individuele ondernemers, verbetering klantenbinding en klantrelaties, stimuleren van de economie met behoud of kleine groei van werkgelegenheid en een impuls aan het imago van centrum Oss.