Support voor ondernemers

Corona raakt ons allemaal. Niet alleen zijn er zorgen om de gezondheid, maar ook over de economie. Veel ondernemers zijn hard getroffen door de crisis en zijn daardoor in de problemen geraakt. De Kracht van Oss geeft support aan projecten, initiatieven of samenwerkingsverbanden die de lokale economie dienen. Voor ons niet meer dan logisch dan ondernemers nu ook bij te staan in de vorm van professioneel advies op bijvoorbeeld juridisch of financieel vlak.

In verschillende sectoren hebben ondernemers het zwaar. Het helpt om daar met een professional over te praten. Zo krijg je weer in beeld wat het perspectief is voor je onderneming. De Kracht van Oss biedt de mogelijkheid om met professionals uit haar netwerk in gesprek te gaan. We zetten experts in voor het midden- en kleinbedrijf. Vooral de horeca is zwaar getroffen, daarvoor wordt het Horeca Advies Bureau ingeschakeld. Zij zijn gespecialiseerd op vraagstukken van horecaondernemers. De Kracht van Oss biedt deze advisering kosteloos aan en wil op deze manier ondernemers in de regio die het moeilijk hebben een steuntje in de rug bieden.

Ondernemers die gebruik willen maken van de support kunnen het intakeformulier invullen. Daarin kan je aangeven aan wat voor advies je behoefte hebt. Daarna volgt een kort telefoongesprek om erachter te komen wat je specifieke hulpvraag is en volgt een afspraak bij een adviesbureau voor een gesprek. Mocht er op basis daarvan meer hulp nodig zijn dan kun je samen met de adviseur daar afspraken over maken.

Contactpersoon

Support voor ondernemersinfo@dekrachtvanoss.nl