Stadshart Oss

In de werkplaats Stadshart Oss werken het CMO, de gemeente Oss, centrumondernemers, vastgoedeigenaren en een aantal betrokken vrijwilligers samen aan versterking van het Osse centrum. Daarin staan centraal: versterking van het zittend ondernemerschap, stimuleren van innovatie en nieuw ondernemerschap, verbetering van de buitenruimte en van de communicatie. Met onder meer als doel de leegstand in het centrum te voorkomen en te bestrijden. Stadshart Oss heeft een aantal concrete projecten opgeleverd, zoals het Makelpunt om vraag en aanbod te verbinden, de campagne Je treft ’t in Oss met bijbehorende website trefhetinoss.nl en de Droomwinkels waar startende ondernemers onder gunstige voorwaarden de kans krijgen hun droom van een winkel te realiseren. Dat laatste project heeft al geleid tot 4 nieuwe winkels en het Stadshart Oss start eind 2019 met een nieuwe ronde. Werkplaats Stadshart Oss wordt mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Oss en de Kracht van Oss.

Contactpersoon

Jack van Lieshoutjackvanlieshout@centrummanagementoss.nl