Stadshart Oss

Het centrum als bedrijf is een project dat voortkomt uit de Taskforce Centrum. Het omvat een uitgebreid programma voor ondersteuning van centrumondernemers met een innovatie lab, kennisontwikkeling, nieuw ondernemerschap en samenwerking.

Contactpersoon

Marieke van Nulandmariekevannuland@live.nl