Learning Communities

Het project heeft tot doel dat het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken op specifieke thema’s. Het zorgt voor een infrastructuur voor de ontwikkeling van Learning communities in Oss. Deze infrastructuur bestaat uit de realisatie van een fysieke werkplek voor studenten, de coördinatie tussen het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Contactpersoon

Liz Cherminl.chermin@has.nl