Hop lokaal

Een initiatief om een nieuwe teelt hop en verwerkingscoöperatie op te zetten in Noordoost Brabant. De basis wordt gevormd door de partijen Landschapsbeheer Oss/ Landerij van Tosse, Oijen brouwerij, Ramses brouwerij en lKI beer en een aantal landbouwondernemingen. Diverse brouwerijen hebben aangegeven graag met lokaal geteelde hop haar bier te kunnen brouwen. Op landerij van Tosse wordt een testfaciliteit gerealiseerd die de keuze van teelt, de rassen en de verwerkingswijze mogelijk maken. En er zal een samenwerking opgezet worden met Kruidendrogerij ROIJKRU B.V. in Oss om de juiste droging te realiseren. Op termijn kan na deze voorfase een uitbreiding plaatsvinden naar meerdere teeltlocaties. Daarnaast wordt onderzocht of een nieuw te realiseren brouwerij op of nabij Landerij van Tosse mogelijk is.

Contactpersoon

Henk Smouter hs@landerijvantosse.nl