Week van de Techniek Oss

De Week van de Techniek is dit jaar van maandag 12 juni tot en met zaterdag 17 juni. Ruim 20 bedrijven in Oss en omgeving zetten de deur open om basisschoolkinderen kennis te laten maken met techniek. Lassen, boren, bouwen, sleutelen, schaven, programmeren en nog veel meer.

Op de afsluitende zaterdag kunnen kinderen samen met hun ouders, opa’s, oma’s en vriendjes op de Dag van de Techniek nog meer ontdekken over hoe mooi techniek is.  Een écht een uitje om met het hele gezin te beleven van 10.00 tot 16.00 uur in Dome-X in Oss met ruim 50 technische Osse bedrijven die bezoekers meenemen in de wereld van techniek. De toegang is voor iedereen gratis. Bekijk de video van de Techniekdag 2019.

Meer informatie vind je hier.

 

 

Support voor ondernemers

Corona raakt ons allemaal. Niet alleen zijn er zorgen om de gezondheid, maar ook over de economie. Veel ondernemers zijn hard getroffen door de crisis en zijn daardoor in de problemen geraakt. De Kracht van Oss geeft support aan projecten, initiatieven of samenwerkingsverbanden die de lokale economie dienen. Voor ons niet meer dan logisch dan ondernemers nu ook bij te staan in de vorm van professioneel advies op bijvoorbeeld juridisch of financieel vlak.

In verschillende sectoren hebben ondernemers het zwaar. Het helpt om daar met een professional over te praten. Zo krijg je weer in beeld wat het perspectief is voor je onderneming. De Kracht van Oss biedt de mogelijkheid om met professionals uit haar netwerk in gesprek te gaan. We zetten experts in voor het midden- en kleinbedrijf. Vooral de horeca is zwaar getroffen, daarvoor wordt het Horeca Advies Bureau ingeschakeld. Zij zijn gespecialiseerd op vraagstukken van horecaondernemers. De Kracht van Oss biedt deze advisering kosteloos aan en wil op deze manier ondernemers in de regio die het moeilijk hebben een steuntje in de rug bieden.

Ondernemers die gebruik willen maken van de support kunnen het intakeformulier invullen. Daarin kan je aangeven aan wat voor advies je behoefte hebt. Daarna volgt een kort telefoongesprek om erachter te komen wat je specifieke hulpvraag is en volgt een afspraak bij een adviesbureau voor een gesprek. Mocht er op basis daarvan meer hulp nodig zijn dan kun je samen met de adviseur daar afspraken over maken.

Learning Community

BIZON. Bizon staat voor kracht, maar tegelijkertijd ook voor dankbaarheid, waarmee de leden van Bizon willen aantonen dat zij dankbaar zijn voor de mogelijkheid die ze krijgen geboden om zich te mogen ontwikkelen binnen deze groep. Daarnaast is de Bizon een knipoog naar de Oss.

Talent behouden voor de regio en hen een loopbaanontwikkeling bieden is het doel van Bizon. Bizon is een groep jongeren van een diverse samensteling uit Oss vanaf plm. 16 jaar – 24 jaar. Zij komen tweewekelijks bij elkaar aan de hand van een vooraf vastgesteld programma waarin de ontwikkeling van de deelnemers centraal staat. Zo zijn er gastsprekers, worden er bedrijfsbezoeken afgelegd, volgen zij workshops en is er uiteraard ook ruimte voor gezelligheid en informele uitjes. Bizon heeft een eigen bestuur en commissies. Vanwege het dynamische karakter is toetreding tot Bizon een belangrijk onderdeel van de groep.

Stadshart Oss

In de werkplaats Stadshart Oss werken het CMO, de gemeente Oss, centrumondernemers, vastgoedeigenaren en een aantal betrokken vrijwilligers samen aan versterking van het Osse centrum. Daarin staan centraal: versterking van het zittend ondernemerschap, stimuleren van innovatie en nieuw ondernemerschap, verbetering van de buitenruimte en van de communicatie. Met onder meer als doel de leegstand in het centrum te voorkomen en te bestrijden. Stadshart Oss heeft een aantal concrete projecten opgeleverd, zoals het Makelpunt om vraag en aanbod te verbinden, de campagne Je treft ’t in Oss met bijbehorende website trefhetinoss.nl en de Droomwinkels waar startende ondernemers onder gunstige voorwaarden de kans krijgen hun droom van een winkel te realiseren. Dat laatste project heeft al geleid tot 4 nieuwe winkels en het Stadshart Oss start eind 2019 met een nieuwe ronde. Werkplaats Stadshart Oss wordt mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Oss en de Kracht van Oss.

Dag van de Logistiek Oss

Dag van de Logistiek is een beleef- en wervingsevent voor de transport en logistieke sector. Heeft tot doel een breed publiek te informeren over wat deze sector doet en biedt, hoe deze innoveert en verduurzaamt, over de verbinding met ander sectoren (lokaal en regionaal), en vooral informeert over de connectie arbeids- en onderwijsmarkt (basisonderwijs, MBO, HBO). Het laat het publiek kennis maken met de sector middels demo-, beleef-, maak het mee- en behendigheids-activiteiten en vormt een podium voor leden van het Logistiek Platform Oss. De ambitie om de samenwerking met de andere platforms betrokken binnen Vijfsterrenlogistiek uit te breiden blijft bestaan. Dit moet dan wel door ander regionale platforms zelf worden opgepakt en uitgevoerd. Om de kracht en impact te verstevigen op de arbeidsmarkt, is nadrukkelijk de samenwerking aangegaan met Talentencampus Oss, die mee vorm gaat geven aan deze dag, middels actieve inbreng vanuit studenten, en kennis en know how om de doelgroepen (scholieren van primair onderwijs tot HBO) op de juiste wijze aan te spreken.

Duurzaam Dossier

Het project heeft als doel bedrijven bewust te maken van nut en noodzaak van duurzaam ontwikkelen. Het programma bevat o.a. een workshop waarin deelnemers zich gaan verdiepen op MVO thema’s als energie, duurzame inzetbaarheid en business modellen voor de circulaire economie. Doel is om einde Q1 2018 voor 10 bedrijven een MVO verklaring af te geven. IBN levert voor 20 bedrijven uit Oss voor einde Q1 2018 een quick scan PSO.

Learning Communities

Het project heeft tot doel dat het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken op specifieke thema’s. Het zorgt voor een infrastructuur voor de ontwikkeling van Learning communities in Oss. Deze infrastructuur bestaat uit de realisatie van een fysieke werkplek voor studenten, de coördinatie tussen het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Jaarevent de Kracht van Oss 2017

Op woensdag 1 november 2017 vond ons tweede jaarevent plaats. Het thema van dit jaar? De Kracht van Talent! Want de Kracht van Oss gelooft in Talent. Een krachtige verbinding tussen het onderwijs en de lokale economie, daar staan we voor! Het was een bijzonder geslaagde avond: een mooi programma én een volle zaal. De aftermovie zie je hieronder.

Wil je meer weten? Ga dan naar de pagina met alle informatie over het Jaarevent!

Week van de Techniek

Editie 2018 
De techniekweek en bedrijfsbezoeken zijn goed bezocht. Er waren ook meer bedrijven die zich aangemeld hadden waardoor er soms geen match gemaakt kon worden met de scholen. Veel kinderen uit de bovenbouw van het Primaire Onderwijs hebben een bezoek gebracht aan diverse technische bedrijven in Oss. De afsluitende Techniekdag werd door ruim 2500 bezoekers bezocht.

Editie 2016 
Ruim 500 kinderen uit de bovenbouw van het Primaire Onderwijs hebben een bezoek gebracht aan diverse technische bedrijven in Oss. De afsluitende Techniekdag werd in 2016 door ruim 1600 bezoekers bezocht.

Innovatieve Maakstad

De ‘Innovatieve Maakstad’ is de Osse community waar innovatieve ondernemers hun onderneming succesvol verder kunnen ontwikkelen door actief verbinding te maken met elkaar, de overheid en kennisinstellingen. ​Dit doen we door een direct bruikbaar programma aanbod te bieden dat is samengesteld door ervaren koplopers op het gebied van talent werving en ontwikkeling, innovatie en duurzaamheid.​ Daarmee helpen we de maakbedrijven in Oss op een praktische manier om te gaan met de actuele en toekomstige uitdagingen in de branche.

Bouwen van een ecosysteem voor ondernemerschap met bedrijven op Elzenburg en de Geer.