De Kracht van Oss en verder

Uit het manifest ‘Samen werken aan de Osse economie’ ontstond tien jaar geleden De Kracht van Oss. Ondernemersverenigingen VNO-NCW Oss (voorheen OIK), TIBO en 30 (voorheen OVO), Rabobank, Kamer van Koophandel en gemeente Oss waren hiervoor initiatiefnemers. We zaten toen aan het eind van de kredietcrisis, en vlak na het massa ontslag bij Schering-Plough/Organon en het vertrek van het ziekenhuis naar Uden. Vanaf dat moment heeft De Kracht van Oss ondernemers en starters uit de gemeente geholpen met ondersteuning vanuit diverse programma’s. Via subsidies, zoals aan Starterssucces Oss, via MVO certificaten via de Kracht van New Business, via projecten met studenten door de Talentencampus, en nog veel meer. Alle ontwikkelingen, zowel lokaal, regionaal als globaal maken dat de wereld er nu heel anders uitziet.

Daarom zijn wij vanuit de Kracht van Oss ook gaan brainstormen hoe we in de huidige tijd een goede bijdrage kunnen leveren aan de groei en ontwikkeling van de Osse economie. Dit jaar ben ik als voorzitter tot het bestuur toegetreden om het toekomstplan mee vorm te geven. De inspanningen die we hiervoor, samen met ondernemers, hebben geleverd vormden de input voor een nieuwe aanzet. Lees hier meer over de nieuwe aanzet

In basis willen we terug naar de kern, met een eenvoudige, duidelijke aanpak en organisatie die als doel heeft de Osse economie te stimuleren door passende projecten, goede ideeën en kansrijke initiatieven te ondersteunen.

Economic Board als kracht

We hebben daarvoor het bestuur van de Kracht van Oss en de deelnemers aan het Bestuurlijk Bedrijven Overleg (BBO), een driemaandelijks overleg tussen de ondernemersverenigingen VNO-NCW Oss, TIBO, 3O en gemeente Oss, samengevoegd. Dit enerzijds omdat we over vergelijkbare thema’s spreken en anderzijds de  deelnemers voor een groot deel overeenkomen: niet méér vergaderen maar minder. Met behoud van al het goede! Hiermee gaan we de rol van lokale ‘economic board’ invullen die zich gaat inzetten voor concrete oplossingen voor economische uitdagingen en het profileren van Oss als moderne maakstad.

Belangrijke verschillen met de opzet zoals deze in het verleden was zit onder andere in financiering van initiatieven: eenmalige financiële ondersteuning voor onderzoek en uitwerking in plaats van structurele subsidie. Daarnaast zullen we steeds tijdelijke werkgroepen starten met initiatiefnemers en stakeholders. Die tijdelijke werkgroepen worden bemand door ondernemers die aan een specifiek onderwerp willen trekken, met hulp van de gemeente of andere professionals. U hier in de zaal kunt hier ook deel van uitmaken, mocht er een onderwerp zijn dat u belangrijk vindt. Dit alles gebeurt binnen één stichting met één afzender voor alle activiteiten.

De komende periode gaan we onze plannen verder uitwerken en begin 2024 zullen we daarmee verder naar buiten komen. Met elkaar gaan we voor een sterke positionering van Oss, zowel regionaal als voorbij de grenzen.

Pascal van Mun
Voorzitter Kracht van Oss Economic Board

Yvonne Althuizen

Bestuurslid namens TIBO

Samenwerken, dat is waar ik voor sta. Dat doen we in Oss via de Kracht van Oss, de Kracht van New Business, maar zeker ook via TIBO. De Osse economie versterken we door de drie peilers, namelijk ‘kennisdeling’, ‘belangenbehartiging’ en ‘netwerken’.

Ton de Vet

Directeur De Vet BV en bestuurslid 3O en de Kracht van Oss

Als ondernemer en bestuurslid van ondernemersvereniging 3O weet ik dat het MKB veel baat heeft bij samenwerking. Met ondernemers, klein en groot, maar ook met de gemeente Oss. Samenwerken is één van de speerpunten binnen de Kracht van Oss en hieraan wil ik me graag conformeren.

Liz Chermin

Bestuurslid bij HAS Hogeschool en De Kracht van Oss

Kennis- en talentontwikkelingen hebben pas echt impact als onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken aan opgaven die voor de regio relevant zijn. Oss beschikt over krachtige netwerken om dit soort samenwerkingen vorm te geven. In de kracht van Oss wil ik die impact vergroten.

Mirjam Mol-Arts

Directeur Pivot park

Pivot park is een inspirerende campus voor open innovatie in de life sciences, waar de hele keten van onderzoek tot productie is vertegenwoordigd.

Erik van den Oord

projectmanager de Kracht van New Business Oss

Met het programma de Kracht van New Business versterken we de Osse economie. Door ondernemers te verbinden creëren we nieuwe business. Kansrijke nieuwe business kan rekenen op financiële ondersteuning.

Marian Wagemakers

Directeur Dalco

We mogen trots zijn op de maakindustrie die Oss zo kenmerkt. Want juist die zorgt voor werkgelegenheid op alle niveaus.

Jack van Lieshout

centrummanager Oss

Mede dankzij de steun vanuit De Kracht van Oss konden we als Osse centrumondernemers een collectieve webshop starten. Deze heeft als doel om gezamenlijk de kansen die het internet (clicks) biedt als snel groeiend verkoopkanaal in combinatie met de kracht van de fysieke winkels (bricks) biedt voor het centrum Oss.

Joyce Bergmans

Deelnemer Economic Development Programma

Koester het daadkrachtige en duurzame Osse netwerk. Door lef te tonen kan dit nog verder worden uitgebreid, met nieuwe kansen voor Oss.

Frank Verhoeven

voorzitter Logistiek Platform Oss

De geografische ligging en uitbouw van de trimodale infrastructuur (water, spoor en weg) maakt Oss een ideaal knooppunt voor distributie en logistiek. Een sterke propositie voor bestaande en nieuw te vestigen ondernemingen. Door samen te werken in de regio verbindt het Logistiek Platform Oss (LPO) logistieke dienstverleners, verladers en overheden als aanjager voor handel en industrie. Dat is ook ‘de kracht van Oss!

Anja Garritsen

CEO van InnatOss Laboratories BV

Als ondernemer diagnostiek heb ik ontdekt hoe veelzijdig en betrokken Oss is. Veel mensen willen meewerken om een succes van het Pivot Park te maken. Die betrokkenheid activeren, onder andere door mensen via crowdfunding de kans te geven om een steentje bij te dragen, is enorm inspirerend.

Jasper van Wordragen

projectleider Starters Succes

Starters Succes stimuleert startende ondernemers in de vorm van een intensief coachings- en begeleidingstraject. Het brengt starters en coaches bijeen in een netwerk waar ervaringen worden gedeeld en adviezen worden uitgewisseld. Dit initiatief is mogelijk geworden dankzij de bijdrage van de Kracht van Oss.

Karin Wagemakers

voorzitter De Kracht van Oss

Om de krachten van Oss in beweging te brengen en te houden is het van belang dat we elkaar kennen. Als echte Osse ondernemer zie ik dagelijks het belang van samenwerken om de regio te versterken en kansen te genereren. Ik zet er graag  mee mijn schouders onder om dit nog beter uit te nutten.

Frank den Brok

wethouder Economische Zaken en bestuurslid De Kracht van Oss

Economie is belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn. Het is dan ook van het grootste belang dat ondernemers en overheid blijven samenwerken om de Osse economie te stimuleren. Waar dat nodig is breiden we de samenwerking verder uit.