Ruimtegebrek op het elektriciteitsnet

Enexis heeft op 26 juni aangekondigd dat er ruimtegebrek is op het elektriciteitsnet (transportschaarste). Dit wil zeggen dat er geen elektriciteit afgenomen of teruggeleverd kan worden. Dit geldt voor grootverbruikers: bedrijven die een aansluiting hebben die groter is dan 3 x 80 ampère.

Waarom is er ruimtegebrek?
Door een stijging in onder andere het aantal zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen is er meer vraag naar het afnemen en leveren van elektriciteit op het elektriciteitsnet. De netbeheerders werken aan een uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar kunnen de vraag niet bijbenen.

Wat heeft dat voor gevolgen?
Grootverbruikers in Limburg en Noord-Brabant die een nieuwe of zwaardere aansluitingen willen, kunnen deze voorlopig niet krijgen. De wachtlijsten die er momenteel zijn worden de komende vijf tot tien jaar niet opgelost. Dus als u een uitbreiding of nieuwe aanvraag van uw elektriciteitsaansluiting nodig heeft door bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp, dan komt u op de wachtlijst.

De stop geldt voor zowel het afnemen als het leveren van elektriciteit door grootverbruikers. Zakelijke kleinverbruikers en particulieren kunnen nog wel een nieuwe aansluiting of uitbreiding krijgen.

Wat kunnen we zelf doen?
We willen u vragen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de aansluiting die u heeft. Dat kan door o.a. verdere inzet op energiebesparing. Ook inzetten op zoveel mogelijk direct gebruik of gecombineerd met opslag van eigen duurzame opgewekte energie helpen hierbij. Daarnaast kunt u pieken aftoppen en elektriciteitskabels leggen die direct opwek en verbruik van elektriciteit verbinden zonder gebruik te maken van het openbare net. In de bijlage staat meer informatie over het ruimtegebrek op het stroomnet en wat u kan doen om dit te beïnvloeden.

Wat wordt er gedaan om het op te lossen?
De gemeente Oss heeft lobby gevoerd om de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in onze regio naar voren te halen. Dat blijven we doen. Daarnaast onderzoeken we welke innovatieve mogelijkheden er zijn, zoals bijvoorbeeld een energy hub. Dat doen we al bij het project Grote Oogst op bedrijventerrein Moleneind. Ook voor bedrijventerrein Heesch RuimtWest is een verkenning gestart naar een smart energy concept.

Lees hier de handreiking Transportcapaciteit efficiënt gebruiken en oplossingsrichtingen van netbeheerder Enexis

Meer info over het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet is hier te vinden.

Heeft u zelf last van de elektriciteitsstop? Of verwacht u er last van te krijgen? Neem dan contact met Ondernemerszaken gemeente Oss.