HAS en gemeente Oss: samen voor onderwijs, ondernemers en overheid

De kracht van samenwerking is op verschillende projecten van toepassing. De Bachelor Class van HAS Hogeschool en de gemeente Oss is daar een mooi voorbeeld van. Onderwijs, ondernemers en overheid sloegen in 2014 de handen ineen en zorgden voor een vruchtbare ondergrond waarvan nog steeds geoogst wordt. Cindy Hagenstein, beleidsmedewerker economie bij de gemeente Oss was een van de initiatiefnemers en is nog steeds betrokken bij de samenwerking.

“We hadden met de HAS aan een onderzoek gewerkt rond de positie van Oss in de Agrifood Capital. Een mooie samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, docenten en studenten van de HAS Hogeschool”, weet Cindy. “Tegelijk werd vanuit de HAS het plan opgepakt om een minor te starten waar studenten in de praktijk vraagstukken konden oplossen.” Hiervoor vonden de partijen elkaar weer en in korte tijd werd een onderwijsmodule opgezet. Hierbij gingen studenten aan de slag met een visie op ruimtegebruik in het Oss van 2030. “De Kracht van Oss heeft dit als opdrachtgever ondersteund. Het was een geslaagde pilot met een mooi slotevent in de Lievekamp waar de studenten voor een volle zaal hun visies op samenwerking in de keten, van landbouw tot supermarkt, mochten geven.”

Aanzet
Daar stopte het project en de samenwerking niet. De pilot was de aanzet voor verschillende minors van de HAS, ook in Oss. “Nadrukkelijk met het oog op de economie. Tot en met vorig jaar hebben we samen verschillende minors opgezet en begeleid op thema’s als energietransitie, circulaire economie en eiwittransitie.” De gemeente vond in de Talentencampus een goede samenwerkingspartner. De kennismaking met de HAS was van daarvoor. “De Talentencampus en HAS zijn goede partners voor ons. We stemmen heel goed af onderling, zodat we niets dubbel doen.”

De opzet van minors is inmiddels veranderd binnen de HAS en duur ervan is verlengd. De samenwerking op dit vlak is inmiddels gestopt maar de gemeente en de HAS hebben wel op een ander vlak de samenwerking opgezocht. “We zijn inmiddels een jaar bezig met het innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss en zitten daarvoor in het tweede onderzoeksjaar. Dat past ook goed bij de Global Goals waar wij als gemeente heel actief op inzetten. Daarbij is ook De Kracht van New Business Oss nauw betrokken. We blijven tot op de dag van vandaag voortborduren op die waardevolle eerste samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en onderwijs!”

Bachelor Class

  • Gestart met 43 studenten van 6 opleidingen en 8 ondernemingen
  • Afgelopen jaar 100 studenten betrokken
  • Voor volgend jaar alweer 60 aanmeldingen

In de komende maanden besteden wij aandacht aan het tienjarig jubileum van De Kracht van Oss met artikelen over diverse projecten die in de afgelopen jaren ondersteund zijn als De Kracht van New Business, Droomwinkel en de Talentencampus. Hoe zijn deze ontstaan, wat is de status en wat hebben ze teweeg gebracht.