De Kracht van Oss en TIBO: voor én met MKB

De Osse ondernemersvereniging TIBO en de Kracht van Oss zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Natuurlijk kennen beide organisaties vergelijkbare doelen en raakvlakken, maar ook bestuurlijk is er een link. De voorzitter van TIBO is namelijk ook bestuurslid bij De Kracht van Oss. Sinds anderhalf jaar is dat Yvonne Althuizen. Zij richt de blik vooral vooruit en ziet kansen voor haar achterban en de Kracht van Oss om elkaar nog beter te vinden.

“Het is fijn om bestuurlijk dicht op het vuur te zitten en zo invloed te hebben op kansen en afwegingen”, vindt Yvonne. In het verleden kende TIBO verschillende succesvolle projecten die met ondersteuning van de Kracht van Oss zijn opgepakt en uitgerold, zoals de Masterclasses: discussiebijeenkomsten waarin thema’s rond verbetering  van de eigen bedrijfsvoering, als acquisitie, organisatie en financiën. Een ander goed voorbeeld vormt het ontwikkelplan. Samen met Avans Hogeschool is onderzocht waar de behoefte van MKB-ondernemers liggen. Daaruit volgen trainingen, workshops of opleidingen die aangeboden worden.

Steuntje in de rug
Recenter was het initiatief ‘support voor ondernemers in coronatijd’. “Voor ons niet meer dan logisch dan ondernemers ook nu bij te staan in de vorm van professioneel advies op bijvoorbeeld juridisch of financieel vlak”, aldus Yvonne. “Daarvoor worden experts van Tibo ingezet  voor het midden- en kleinbedrijf. Voor Oss door Oss dus. De Kracht van Oss biedt deze advisering kosteloos aan en wil op deze manier ondernemers in de regio die het moeilijk hebben een steuntje in de rug bieden.”

Slagkracht
TIBO heeft drie speerpunten: samenwerken, kennisoverdracht en belangenbehartiging. “Ik wil vooral een extra impuls geven aan belangenbehartiging vanuit mijn functie als voorzitter”, legt Yvonne uit. “En dat sluit natuurlijk goed aan bij de Kracht van Oss. Een mooie combinatie waarbij onderwijs, ondernemers, Rabobank en gemeente samenwerken om het Osse bedrijfsleven een boost te geven. Een samenwerking die ons als Oss  meer slagkracht geeft.”

Kans
Yvonne werd in juni 2020 voorzitter van TIBO en bestuurslid voor de Kracht van Oss. Een kans voor deze laatste ziet ze nog wel. “Ik kende Kracht van Oss natuurlijk wel, maar wist eigenlijk inhoudelijk nog niet precies hoe waardevol hun rol is. Dat was voor mij best een eyeopener. En dat is ook wat ik terug hoor in gesprekken met ondernemers. Het is een mooi en belangrijk initiatief om het bedrijfsleven te ondersteunen. We mogen als Kracht van Oss veel meer uitdragen waarvoor en voor wie we op aarde zijn!”

TIBO

  • 27 jaar geleden gestart
  • ruim 235 leden
  • doelstellingen: samenwerken/netwerken, kennisoverdracht en belangenbehartiging

In de komende maanden besteden wij aandacht aan het tienjarig jubileum van De Kracht van Oss met artikelen over diverse projecten die in de afgelopen jaren ondersteund zijn als De Kracht van New Business, Droomwinkel en de Talentencampus. Hoe zijn deze ontstaan, wat is de status en wat hebben ze teweeg gebracht.