GEMEENTE OSS WIL SAMEN MET WERKGEVERS INWONERS MET SCHULDEN OP TIJD HELPEN

Mensen met geldproblemen zoeken gemiddeld pas na 5 jaar hulp. Wethouder Kees van Geffen: “We willen hen eerder helpen. We nemen contact op met inwoners die een betalingsachterstand hebben bij de woningcorporatie, het energie- of waterbedrijf of de zorgverzekering. Daarnaast starten we een nieuw project met Osse werkgevers. Samen met hen bespreken we wat zij aan dienstverlening nodig hebben om hun medewerkers goed en op tijd te helpen.”

Werkgever als signaalpartner
Werkgevers kunnen geldproblemen bij een werknemer signaleren. Dit kunnen kleine signalen zijn, zoals het vragen van een voorschot, een ziekmelding of de vraag om meer uren te mogen werken. Bij loonbeslag weet een werkgever zeker dat een werknemer geldproblemen heeft. De werkgever moet dan namelijk een deel van het loon aan de beslaglegger (meestal de schuldeiser) betalen.

Kees van Geffen: ‘Wij vinden het belangrijk dat medewerkers op tijd hulp of advies krijgen. Zo proberen we te voorkomen dat geldzorgen leiden tot grotere problemen, zoals het verliezen van hun baan. Werkgevers zijn daarom een belangrijke signaalpartner voor ons.’

Meer informatie over het project?
Ben jij een werkgever en wil je meer informatie of meedenken over hoe werkgevers medewerkers kunnen helpen? Neem dan contact op met Manon Strik via telefoonnummer 14 0412.

Geldzorgen? Kom in actie!
Hebt u geldzorgen? Praat erover met iemand en zoek hulp. In de gemeente Oss zijn verschillende organisaties die kunnen helpen. Ga voor meer informatie naar www.oss.nl/zondergeldzorgen.

De gemeente Oss is een Global goals gemeente
Dit project draagt bij aan Global goal: 1 Geen armoede, 3 Goede gezondheid en welzijn, 8 Fatsoenlijk werk en gezonde economie, 17 Partnerschappen om doelen te bereiken. De Global Goals zijn 17 doelen die gelden voor alle landen en voor alle mensen. Kijk voor meer informatie op: www.oss.nl/globalgoals