Bouwen aan krachtige communities

Hoe breng je onderwijs en ondernemers dichterbij elkaar? En hoe kan de overheid daarbij helpen? Kan Oss zonder een hogeschool binnen de gemeentegrenzen toch studenten betrekken. Van allerlei opleidingen en niveaus. En dan ook nog graag in samenwerking met elkaar. Een fikse opgave, waar met de zogenoemde ‘Learning Communities’ een goed antwoord op gegeven wordt. De Kracht van Oss slaat hiervoor de handen ineen met de Talentencampus.

Perfecte match
Wat is een Learning Community eigenlijk? Richard van Ommen, directeur Talentencampus legt het uit: “In een Learning Community werkt een groep van studenten en docenten vanuit verschillende opleidingen samen aan concrete opdrachten die onderdeel zijn van een meerjarige onderzoeksagenda. Ze worden uitgedaagd om hun kennis en kunde met elkaar te delen. Het zijn geen korte projecten waarvan de resultaten in de kast verdwijnen, maar juist langlopende programma’s die aansluiten op urgente thema’s van ondernemers. De Kracht van Oss zorgt voor een stevige verbinding met de vraag van ondernemers, vanuit de Talentencampus weet ik de weg binnen de opleidingen. Samen zorgen we voor een ‘perfect match’.”

Gedreven ondernemers
Liz Chermin is bestuurslid Onderwijs bij de Kracht van Oss en lid van het college van het bestuur van de HAS Hogeschool. Ze werkt nauw samen met Van Ommen om aan de Learning Communities invulling te geven. Belangrijkste uitgangspunt: het moet zowel aan de kant van de ondernemers als aan de kant van het onderwijs wezenlijk iets toevoegen. “Oss heeft ongelofelijk veel gedreven ondernemers. Voor hen is het soms lastig de connectie met het onderwijs zo te leggen dat het echt bijdraagt, zowel voor de ondernemer als voor het onderwijs. De Kracht van Oss ziet het als één van haar taken om die energie van Oss breed zichtbaar te maken in het onderwijsveld. Dat doen we niet door dikke rapporten te schrijven. We kiezen bewust voor ‘learning by doing’. Dat wil zeggen dat de grote lijnen zijn uitgezet maar dat daarbinnen speelruimte is om goed aan te sluiten op de weerbarstigheid van de praktijk.”

Menselijk kapitaal
Het thema waar de eerste community zich in vastbijt, is ‘Vitaal Oss’. Dit sluit aan bij de prangende vraagstukken rondom de duurzame inzetbaarheid van de medewerker in de toekomst. Want die is dichterbij dan je denkt, meent Van Ommen. “Sterker nog, dit speelt in het hier en nu. Bedrijven breken hun hoofd over de formule voor de continu optimaal productieve en gemotiveerde werknemer, liefst zonder ziekteverzuim. Het behouden menselijk kapitaal is belangrijker dan ooit. Dus welke rol pakt een slimme werkgever in het vitaal houden van zijn medewerkers?” In deze eerste Learning Community werken zes studenten van Fontys en HAN Sportkunde, ROC Sport en Bewegen en Avans Ondernemen en Retail samen aan cases bij drie Osse bedrijven: Autobedrijf Van den Udenhout, Sprangers Communicatie en Heurkens & van Veluw. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een scala aan kennispartners zoals de Gemeente Oss, MSD, zorgverzekeraar ONVZ en Fitnezzplaza Oss.

Olievlek
“Nu de eerste community aan de slag is, wordt de olievlekwerking ervan meteen duidelijk. Het blijft namelijk niet bij de direct betrokken studenten. Ook anderen raken erdoor geïnspireerd. Zo ontving kennispartner MSD – dankzij de verbinding via de community – eerder dit jaar dertig studenten van de HAN”, licht Chermin toe. Onder de noemer ‘Learning Communities’ worden in verschillende teams de komende periode meerdere thema’s aangepakt. De eerstvolgende gaat over ondernemen in het buitengebied, en daarbij wordt de branding van het gebied een belangrijk item. Hiervoor wordt nu de opdracht geformuleerd.