Tweede Osse ondernemersenquête over gevolgen corona

De gevolgen van de coronacrisis  zijn groot, ook voor Osse ondernemers. De gemeente Oss wil graag weten wat die gevolgen precies zijn en welke steun ondernemers nodig hebben. Daarom is  in mei 2020 de eerste Ondernemersenquête Corona gehouden. Ook nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, willen we weten hoe het gaat met ondernemers in de gemeente Oss. Daarom staat nu de tweede Ondernemersenquête Corona online.  Ondernemers kunnen de digitale enquête tot en met zondag 5 juli invullen op www.oss.nl/bedrijven.

Wat willen we weten?
In de enquête vraagt de gemeente Oss welke invloed de coronacrisis heeft op het bedrijf en in hoeverre de maatregelen van de rijksoverheid helpen. Zo kan de gemeente Oss beoordelen hoe zij ondernemers de komende tijd kan ondersteunen. Omdat de situatie steeds verandert, herhalen wij deze ondernemersenquête voorlopig iedere maand. De tweede enquête staat nu online. Sommige vragen zijn hetzelfde, andere vragen zijn nieuw. Ook ondernemers die de eerste enquête niet invulden, nodigen we van harte uit om mee te doen. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe beter we de gevolgen van de coronacrisis in beeld hebben. De gegevens uit de enquête verwerken we anoniem.

Wat zijn de resultaten van de eerste enquête?
De eerste vragenlijst is in mei door 363 ondernemers ingevuld. De meerderheid van deze ondernemers, bijna 70%, maakt zich (veel) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor hry bedrijf. Horecaondernemers uiten duidelijk de meeste zorgen (ook hogere respons). In de industriesector zien we de minste zorgen. Ondernemers in de bouw maken zich niet meer zorgen dan anders. De grootste zorgen van ondernemers betreffen de inkomsten- en/of omzetdaling. Het rapport met alle resultaten van de eerste Ondernemersenquête Bedrijven staat op www.oss.nl/bedrijvignieuws.