Internationaal werkbezoek voor Global Goals Oss

Een internationaal gezelschap dat een zomercursus volgt, bezoekt de gemeente Oss als voorbeeldgemeente voor de Global Goals. Het bezoek is op vrijdag 5 juli van 10.00 tot 14.30 uur.

Het gezelschap bestaat uit deelnemers uit Thailand, Rwanda, Duitsland, Nigeria, Pakistan, Sudan, Engeland, Jordanië en begeleiders van de zomercursus van The Hague Academy for Local Governance. De titel van deze zomercursus is “Localising the SDG’s”. SDG staat voor Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN). De deelnemers werken bij instellingen van de nationale overheid van hun land of bij VN-instellingen en hulporganisaties.

Presentatie burgemeester

Tijdens de presentatie van de burgemeester komen verschillende onderwerpen aan bod. Landen met minder sterk ontwikkelde lokale overheden kunnen hier belangrijke lessen uithalen.

  • Hoe werd Oss meest inspirerende Global Goals gemeente in 2017 en 2018?
  • De persoonlijke betrokkenheid van de burgemeester bij de SDG’s: hoe zet je de SDG’s op de kaart met/in het college, de gemeentelijke organisatie en daarbuiten? Hoe sla je de brug naar de lokale maatschappelijke opgaven?
  • Welke stappen heeft de gemeente gezet bij het verbinden van de SDG’s aan de eigen taken en programmabegroting? Hoe ging dat in zijn werk, wat is daar voor nodig? En wat zijn de zichtbare effecten ervan?
  • Wat zijn de ervaringen met de pilot (met Telos) rondom lokale SDG-monitoring?
  • De rol van het Platform Global Goals en de brede samenwerking tussen partijen in de gemeente: wat zijn succesfactoren?