Symposium Veeteelt Top in Oss op 5 juni

Gemeente Oss in gesprek over toekomst boeren in Oss

 Op 5 juni organiseert de gemeente Oss het symposium Veeteelt Top in Oss over de toekomst van de veehouderij in Oss. Oss kent veel agrarische bedrijven. Wethouder Johan van der Schoot: ‘Deze bedrijven vormen een belangrijke economische pijler van de regio en gemeente, maar hebben te maken met grote veranderingen. Op bedrijfsniveau en in ons buitengebied. Daarin willen wij onze rol bepalen.’

Tijdens het symposium neemt de Wageningen Universiteit en het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt de aanwezigen mee in de laatste trends en ontwikkelingen. Thema’s die aan bod komen zijn: kringlooplandbouw, gezondheid, mestbewerking, duurzame energie, klimaat en leegstaande stallen. Daarna is het aan de aanwezigen om te onderzoeken welke rol de gemeente Oss heeft in die ontwikkelingen. Dit gesprek wordt gehouden per branche: rundvee, varkens, pluimvee en geiten.

Voor meer informatie en aanmelden: www.oss.nl/veeteelttop