Osse burgemeester voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans benoemd tot voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Burgemeester Buijs-Glaudemans: ‘Vanuit de Global Goals voel ik me betrokken bij het vormgeven van openbare ruimte voor de komende jaren. Het OFL houdt zich bezig met grote vraagstukken waar meerdere ministeries mee te maken hebben. Het gaat vooral om projecten die een lange voorbereiding nodig hebben en waarvan we willen weten wat de bewoners, ondernemers en anderen ervan vinden.’

Oogst van morgen
Een lopend project van de OFL is het ‘Innovatielab voor de oogst van morgen’, met als opdracht: ‘Hoe kunnen we voldoende voedsel duurzaam verbouwen, zonder dat het ten koste gaat van de natuur, het landschap én de opbrengst voor de boeren?’
De Osse burgemeester is sinds kort ook voorzitter van de Vrienden van Bernhoven. Ze zoekt bij nevenfuncties vooral naar een netwerk dat belangrijk is voor de toekomst van Oss. Het voorzitterschap van de OFL is de eerste betaalde nevenfunctie van de burgemeester. Het gaat naar schatting 16 uur per maand kosten.

Overlegorgaan infrastructuur en milieu
Het OFL is ook bekend als het Overlegorgaan infrastructuur en milieu. De OFL heeft meerdere voorzitters, waaronder: Marleen Stikker, Pieter- Jan Biesheuvel, Job Cohen en Jacques Wallage. Burgemeester Buijs-Glaudemans is met ingang van 1 januari 2019 benoemd voor een periode van 4 jaar.