De motor draaiende houden

Begin 2015, net een paar maanden wethouder, werd ’t me snel duidelijk: ondernemerschap in de huidige tijd vraagt om aanpassingsvermogen, continue vernieuwen en verbeteren. Toen krabbelde de Osse economie net uit een diep dal van bedrijfssluitingen en verlies van arbeidsplaatsen.

Drie jaar later, net een paar maanden met een nieuw college aan de slag, zit de economie goed in de lift. Daar ben ik heel blij mee. Maar zijn daarmee onze zorgen voorbij? Worden de komende vier jaren een makkie als wethouder Economie? Dat verwacht ik niet. We staan voor andere uitdagingen dan in 2015. Dat besef is er zeker bij het nieuwe college en we hebben het opgeschreven in ‘Kansen zien, kansen pakken’, het coalitieprogramma van VDG, VVD, CDA en Beter Oss.

Beschikbaarheid van goed opgeleid en voldoende personeel is zo’n uitdaging. De arbeidsmarkt verdroogt snel; ondernemers zitten te springen om mensen. Hoe kunnen we daar slimme en duurzame oplossingen voor bedenken, samen met ondernemers, onderwijs en andere overheden? Een andere opgave waar we aan willen werken is het ondernemerschap in de ruim twintig kernen van onze gemeente; heel belangrijk voor behoud van de leefbaarheid. En het lijstje is nog langer: wat kunnen we bijdragen aan de circulaire economie nu klimaat en planeet ons duidelijk maken dat duurzaamheid niet langer een keus is maar een opdracht?

Kortom, er is meer dan genoeg werk aan de winkel om de draaiende motor van de Osse economie aan de gang te houden. Daar zet ik de komende vier jaar samen met jullie heel graag de schouders onder.

Frank den Brok
Wethouder Economie

Meer weten over het programma ‘Kansen zien, kansen pakken’: www.oss.nl/bestuur.