Na regen komt zonneschijn

Dat uit een negatieve ontwikkeling (massaontslagen bij MSD) iets moois kan ontstaan, geeft het bovenstaande spreekwoord al aan. Niemand kon destijds de negatieve ontwikkeling en de vaak persoonlijke drama’s tegenhouden. Maar ze waren wel de trigger voor het oprichten van ‘de Kracht van Oss’.

Deze regenbui, of liever zware storm, had ook een negatieve invloed op veel bij Ondernemers Overleg Oss (3O) aangesloten bedrijven. Toch kwamen er zonnestralen door de donkere wolken heen. Het Osse bedrijfsleven, de Gemeente Oss en het onderwijs bundelden nog meer dan voorheen hun krachten. Ze lieten zien dat men in Oss niet gaat schuilen onder een parapluutje maar met zuidwesters op het hoofd en regenjassen en kaplaarzen aan, die storm te lijf gaat. En voortvarend werkt aan oplossingen die ervoor zorgen dat de zon weer gaat schijnen voor de Osse economie. Mede door de Kracht van Oss zijn er zeer veel geslaagde initiatieven ontstaan die daaraan hebben meegewerkt.

Daarnaast focust het bestuur zich nu op de jeugd en talenten. Mensen die we in Oss hebben en ook graag willen houden. We zetten in op innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onderling en het samenbrengen van bedrijven, overheid en onderwijs.

Het onderling verbinden, samenbrengen en ondersteunen van deze partijen is een essentiële motor voor de ontwikkeling van New Business. Dat is waar de Kracht van Oss voor staat en waaraan ik als bestuurslid graag mijn steentje bijdraag.

Samen werken aan een economisch mooie zomer in Oss!

Ton de Vet
Bestuurslid Ondernemers Overleg Oss (3O) en bestuurslid de Kracht van Oss