HAS bachelor Class opnieuw in Oss

Sinds mei 2018 hebben de studenten van de HAS Hogeschool tien weken lang in Oss aan de opdracht Ruimtegebruik 2040 gewerkt. Deze HAS-minor is op 14 mei in de raadzaal van het Osse gemeentehuis van start gegaan. Het is de tweede keer dat de Hogeschool deze projectmodule in Oss draait. In 2014 deden ze dat voor ‘t eerst. De eerste versie was een groot succes en Oss kreeg daarvoor de HAS Award Duurzame Samenwerking. De gemeente is trots dat de HAS Hogeschool opnieuw voor Oss gekozen heeft met dit innovatieve onderwijsproject. Dit keer voor een periode van drie jaar.

Programma start minor Ruimtegebruik 2040
De opdracht van deze eerste minor van tien weken is om tot een gebiedsvisie voor de toekomst van Oss te komen. Het thema van 2018 is: de toekomstige veranderingen in de eiwitsector en de ruimtelijke betekenis ervan.

Veranderingen in de eiwitsector
De HAS-studenten schetsen het toekomstbeeld van de eiwitsector over twintig jaar. Om de groeiende wereldbevolking van voldoende eiwitten te voorzien, zijn er naast eiwitbronnen als vlees, vis en zuiver meer andere eiwitbronnen nodig. Bijvoorbeeld uit landbouwgewassen, algen, wieren en insecten. Welke invloed heeft dit op ons landschap? Hoe spelen ondernemers hier op in? Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Welke belangen spelen een rol? Met deze en andere vragen gaan de HAS-studenten de komende tien weken aan de slag, samen met ondernemers uit de gemeente Oss.

Samenwerking ondernemers en hoger onderwijs
De Kracht van Oss is supporter van het project. Ondernemers in Oss willen meer samen werken met kennisinstellingen. Deze reeks van drie HAS-minors in Oss biedt een mooie kans. Net als in 2014 gaan de ondernemers van Oss meedenken met de studenten in een ondernemerscafé, bij werkbezoeken, in workshops en door interviews.Een expertpanel adviseert de studenten. Op 4 juli 2018 presenteerden de studenten het resultaat van de minor Ruimtegebruik 2040 in de raadzaal van het Osse gemeentehuis.

Talentencampus Oss werkplek voor studenten
De studenten hebben vanuit de Talentencampus Oss aan de Nelson Mandelaboulevard gewerkt. De Talentencampus is enthousiast over de studenten en bood hen graag tien weken lang een plek voor ontmoeting, overleggen, presentaties en openbare inspiratiecolleges.