Een krachtig 2018

Voor de aanvang van 2018 heeft de Kracht van Oss opnieuw goed naar de eigen ambities gekeken. Deze geven we concreet vorm door nauw aan te sluiten bij de economische agenda van de ondernemers, het onderwijs en de gemeente Oss. Daarbij is ons vertrekpunt onveranderd: er moet meerwaarde ontstaan voor het Osse bedrijfsleven en onderwijs. Zo kunnen we zorgen dat onderwerpen op de agenda komen die wij van belang vinden.

Daarnaast heeft het bestuur van De Kracht van Oss een uitdagend en onderscheidend statement aan om de politiek van de gemeente Oss aangeboden om de toegevoegde waarde van haar economische kracht buiten de gemeente te versterken. Simpel gezegd, om Oss nog krachtiger op de kaart te zetten. Wij willen de politiek inspireren om samen met bestaande netwerken en organisaties betekenisvol te investeren in het vermarkten van de gemeente door in het aanstaande coalitieakkoord meer menskracht en middelen te bestemmen voor de vitaliteit van Oss.

Onze uitvoeringsorganisatie De Kracht van New Business kun je overigens ook blijven aanspreken op het aanjagen van duurzaam ondernemen. Ze organiseren ontmoetingen zoals ontbijtsessies waar ondernemers ideeën kunnen uitwisselen en kennis delen. Samen leggen we kansrijke verbindingen en geven soms zelfs een financiële injectie in de vorm van voucher.
Meer dan ooit geldt: ‘Oss doet het gewoon!’

Karin Wagemakers,
Voorzitter de Kracht van Oss