De kracht van lef

Elkaar ontmoeten én vinden is een grote kracht van Oss. En het leidt ook tot goede dingen, zo blijkt uit de geweldige voorbeelden die zichtbaar waren op ons Jaarevent ‘De Kracht van Talent’. Ontmoetingen vormen daarbij vaak het fundament voor vernieuwingen. Mooi om te zien dat het onderwijs in Oss zo stevig is aangesloten bij plannen en ontwikkelingen. En, andersom gedacht, mooi dat ondernemers het onderwijs zo in haar kracht zet! Dat smaakt naar meer.

Onder regie van de Talentencampus gaat de Kracht van Oss werken aan learning communities. In deze communities werken ondernemers, lectoren, docenten en studenten van verschillende niveaus samen aan voor Oss maatschappelijk relevante onderzoeksprogramma’s. Dit vraagt wel wat van de ondernemer: kennisdelen met concullega’s, over de grenzen van de dagelijkse business kijken en het lef hebben om meerjarige verbindingen aan te gaan. Dit soort programma’s gaat verder dan een reguliere stage- of afstudeerplek. Namelijk, echt structureel en constructief samenwerken. Aan het benodigde lef ontbreekt het in Oss in ieder geval niet. En er is meer dan genoeg energie om samen de schouders eronder te zetten.

Op de ‘Osse manier’ gaan we aan de slag. Mouwen opstropen, gewoon leren door te doen. We hebben kansrijke thema’s geselecteerd, de eerste gesprekken met ondernemers gepland en de verbinding met mbo en hbo wordt gemaakt. Waar nodig en gewenst gaat de Kracht van Oss de Talentencampus ondersteunen en learning communities faciliteren om daarmee samen te werken. Samen werken aan, met en voor onze toekomst!

Liz Chermin,
Bestuurslid de Kracht van Oss en lid college van bestuur HAS Hogeschool