Bedrijfsscan sociaal ondernemerschap?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen heeft tot doel dat bedrijven meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Kracht van Oss organiseert voor 20 ondernemers een gratis PSO scan, ter waarde van € 500. Door middel van de PSO scan wordt gemeten op welk niveau jouw bedrijf presteert en in welke mate certificering haalbaar is.

Aanvullend traject
Daarna kun je als bedrijf besluiten een aanvullend traject in te gaan en het PSO certificaat te behalen. Met een PSO certificaat toon je aan dat jouw bedrijf aan een deel van de social return verplichting voldoet. In welke mate hangt af van de score.

Ben jij ondernemer en voel je betrokkenheid als het gaat over sociaal ondernemen, neem contact met op met De Kracht van New Business.