Column Leonard Steetsel: New Business

Het bestuur van de Kracht van Oss werkt hard aan de versterking van de Osse economie. Goed om te zien dat dit zijn vruchten afwerpt. De ontslagen bij MSD hebben (gelukkig) minder drastische gevolgen gehad dan aanvankelijk gedacht. Mede door de nieuwe bedrijvigheid op Pivot Park en samenwerkingen zoals binnen oa. Metaalkracht en het Logistiek Platform. Allemaal initiatieven die de Kracht van Oss al langere tijd steunt.

Relatief nieuw is de Kracht van New Business Oss, het uitvoeringsprogramma van de Kracht van Oss. Hiermee geven we een stevige impuls aan innovatie en business development in Oss. Allereerst door ondernemers en kennisstellingen met elkaar te verbinden en daarna gezamenlijke business cases inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Met uiteindelijk doel nieuwe werkgelegenheid te creëren, new business voor Oss te genereren en in de spin off. Oss neer te zetten als stad waar het goed ondernemen is.

Ik zou iedereen die actief is als ondernemer in Oss en die wil samenwerken, op willen roepen hun plannen bij dit loket te melden. Zeker als het gaat om new business ideeën in meerdere van onze economische pijlers: Logistiek, Agrifood, Life Sciences en Maakindustrie.
Zo kan de Kracht van New Business vouchers vertrekken die je kunt gebruiken om professionele steun in te kopen. Om zo je business case (verder) te ontwikkelen. –

Meer informatie over de Kracht van New Business Oss is te lezen op de website www.newbusinessoss.nl, waar eveneens alles over de werkwijze en de vouchers te vinden is.

Leonard Steetsel, bestuurslid De Kracht van Oss